send link to app

birgunlukbagis


4.6 ( 8336 ratings )
Social network Produttività
Sviluppatore Vavin Giyim
Libero

Aslında biz; veren elin alan elden üstün olduğuna ve damlaya damlaya göl değil denizlerin olacağına inan sizler gibi herhangi kişileriz. 1 olduğumuzda anlam kazanan tek iken hiç bir şey olan sıradan insanlarız.
1 günlük kazancın bizde kalarak bizi zengin etmeyeceğini bilen binlerce kişinin 1 günlük kazancının birleştiğinde çoğu şeyi düzeltebilecek bir denize dönüşebileceğine inan insanlarız.
Sen de 1 günlük kazancını bağışlayarak bin bir umut yeşertebilirsin.